Genel Duyuru Detay
2022 YILI I.DÖNEM PROJE BAŞVURU DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR Tüm Genel Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 03-02-2022 Son Geçerlilik Saati 23:50
Tarih 03-01-2022

Bilimsel Araştırma Projeleri için yeni başvuru süreci 03 Ocak-03 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurusu alınan projelerde özelikle aşağıdaki belirtilen koşullara uyan projeler üst komisyonda değerlendirmeye alınacaktır.  

1- TÜBİTAK araştırma projeleri programlarına başvurmuş, son 6 ay içerisinde panel (hakem) değerlendirmesine girmiş ve C notu ile desteklenmemiş projelerin; değerlendirme raporları ile birlikte sunulması durumunda Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından bu projeler için hakem değerlendirmesi olmaksızın Üst Komisyon değerlendirmesine alınacaktır.

2- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun belirlediği öncelikli alanlarda sunulan projeler değerlendirmede öncelikli olacaktır. Bu kapsamdaki projelerin en az üç merkezli ve çok disiplinli olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde anabilim/bilim dalları, diğer alanlarda bölümler ayrı merkez olarak değerlendirilecek, ancak bölüm ve fakülteler arası işbirlikleri tercih nedeni olacaktır. İlan edilen öncelikli alanlarda olmamasına rağmen, üniversitemiz için önem arz eden ve yüksek katma değerli çıktı oluşturma potansiyeline sahip çok disiplinli projeler de bu kapsamda desteklenebilir.

Ülkemizin ve Dicle Üniversitesinin Bilim ve Teknoloji Politikaları ile uyumlu; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun belirlediği öncelikli araştırma alanları aşağıda verilmiştir.  

Uzay

Uydu Tasarımı

Uydu Yer Kontrol

Uzay Güvenliği

Uzaktan Algılama

Uzay Bilimleri

Atmosfer Bilimleri Yer Gözlem

Yaşam Bilim, Mikro Yer çekim Yer Gözlem

Yapay Görü, Konuşma Tanıma, Örüntü Tanıma

 
  

 

 

Savunma

Savunma Bilişimi, C4ISR ve Modsim Teknolojileri

Elektronik ve Sensör Sistemlerine Yönelik Teknolojiler

Tahrip Sistemleri Teknolojileri

Enerji ve İtki Teknolojileri

Malzeme ve Proses Teknolojileri

Hava ve Uzay Platformlarına Yönelik Teknolojiler

Kara ve Deniz Platformlarına Yönelik Teknolojiler

Enerjik Malzemeler Teknolojileri

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Sistemlere Yönelik Teknolojiler

Diğer

 

 

Otomotiv

Malzeme Teknolojileri

Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri

Elektrikli Araçlarda Motor, Kontrol ve Sürücü Teknolojileri

Yenilikçi Araç Tasarımları ve Tasarım Doğrulama Çalışmaları

Yenilikçi Ürün Tasarımları ve Tasarım Doğrulama Çalışmaları

Yeni Üretim Süreci/ İmalat Yönetimi Geliştirme Çalışmaları

Batarya Teknolojileri

İçten Yanmalı Motorların Tasarımı ve Tasarım Do ğrulama Çalışmaları

İleri Teknoloji İle Donatılmı ş Altyapı Etkile şim Sistemleri

Elektrikli Araçlara Yönelik Altyapı Teknolojileri ve Şarj Ekosistemi Teknolojileri

Güvenlik ve Emniyet Odaklı Teknolojiler

Hafifle ştirme Teknolojileri

Araç Dinamiği, Güç, Güç Aktarma Sistemleri Kontrol Donanımları

Alternatif Yakıtlar

Aktarma Organları İçin Tasarım ve Tasarım Doğrulama Çalışmaları

Yardımcı Enerji Depolama ve Paketleme Sistemleri

Mevcut Araç Tasarımlarında Modifikasyon

Hidrojen ve Yakıt Pilleri

 

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi Güvenliği

Genişbant Teknolojileri

Micro/ Nano/ Opto-Elektronik Teknolojileri  ve Yarıiletken Teknolojileri

Bulut Bilişim

Gömülü Sistemler

Açık Kaynak Yazılımlar

Mobil İletişim Teknolojileri

Veri Madenciliği ve Veri Depolama

E-Öğrenme Teknolojileri

Mobil Uygulamalar

Robotik ve Mekatronik Sistemler

Yazılım Test Teknolojileri

Paralel Hesaplama

Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri

Görüntü ve Video İşleme

Güç Elektroniği

Animasyon ve Oyun Teknolojileri

Fotonik

Entegre Devreler

Veritabanı Sistemleri

Örüntü Tanıma ve Analizi

Bağımsız Karar Verme Sistemleri

Ekran Teknolojileri

Uydu Haberleşme Teknolojileri

Semantik Web Teknolojileri

Sinyal İşleme

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

Yapay Zeka

E-Devlet

Telekom Araç, Gereç ve Hizmetleri

Kuantum Hesaplama

E-Ticaret

Veri Altyapıları

Çokluortam Teknolojileri

Konuşma Analizi ve İşleme

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları

Bilgisayar Grafiği

E-Altyapılar

Makine Öğrenimi

Bilgisayarlı Görüş

Yüksek Başarımlı Hesaplama

Web 2.0 Teknolojileri

Dijital Kütüphane

 

 

Sağlık

İlaç

Aşı

Tıbbi Tanı Kitleri

Biyomalzeme

Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihaz)  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__